Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi

O poszerzeniu działania Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Tomaszów Mazowiecki oraz „Powiat Tomaszowski /Starostwo Powiatowe/” rozmawiali dziś Komendant Wojewódzki Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi Robert Przybyła z Prezydentem miasta Tomaszów Mazowiecki Panem Marcin Witko oraz Wicestarostą Powiatu Panem Leszkiem Ogórkiem. Podczas dzisiejszych spotkań podjęto szereg decyzji, dzięki którym młodzież z terenu ziemi tomaszowskiej będzie objęta kompleksową obsługą w zakresie wsparcia w kształceniu, wychowaniu oraz pokierowaniu swoim życiem zawodowym.
Bardzo ważne dziś spotkanie odbyło się również w siedzibie MZK Tomaszów Mazowiecki , gdzie wspólnie z Panem Prezesem Grzegorz Glimasiński Radny Powiatu Tomaszowskiego omówiono szczegóły przyjmowania kolejnej, zwiększonej ilości młodych ludzi, którzy w przyszłości będą wsparciem zaplecza technicznego dla autobusów hybrydowych, z których miasto Tomaszów Mazowiecki słynie.
Dzisiejsze spotkania były kolejnymi z serii spotkań z włodarzami miast i powiatów, dzięki którym młodzi ludzie obejmowani będą skoordynowaną i kompleksową pomocą i wsparciem ze strony Ochotniczych Hufców Pracy.