Kupujmy lokalne produkty

Kochani! Kupujmy lokalne produkty prosto od rolników.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Panem Posłem Grzegorzem Wojciechowskim rozmawialiśmy z Panią Wiceminister Anną Gembicką o Kodeksie Rolnym i zawartych w nim propozycjach sprzedaży bezpośredniej.
Dobrym przykładem takiej sprzedaży jest bazarek pod Ministerstwem tzw. ,,Lokalny rolnik” – kiermasz z produktami prosto od rolnika. Takie lokalne ryneczki moim zdaniem powinny być pod urzędami, np. pod Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Maz. lub w innych wyznaczonych miejscach w każdym mieście i gminie, tak aby wszyscy rolnicy mieli szansę bez jakichkolwiek podatków sprzedawać swoje produkty bezpośrednio mieszkańcom i aby mieszkańcy miast mogli korzystać ze zdrowych, świeżych, lokalnych produktów.
Jedzmy smacznie i zdrowo. Omijajmy duże markety. Sprzedaż bezpośrednia to lepsza przyszłość dla nas, naszych dzieci i świata. To bardzo ekologiczne i prospołeczne rozwiązanie.
Wsparcie i ochronę sprzedaży bezpośredniej zapewnia KODEKS ROLNY, którego pomysłodawcą i głównym twórcą jest Poseł RP Pan Grzegorz Wojciechowski, a ja mam ogromny zaszczyt być częścią zespołu pracującego nad tym rewolucyjny aktem, który będzie CHRONIŁ SPRAWY POLSKIEGO ROLNIKA i POLSKIEJ WSI.
KODEKS ROLNY kształtuje treść polityki rolnej w zakresie sprzedaży bezpośredniej tak, aby:
✅ Państwo zapewniało i wspierało tworzenie krótkich łańcuchów dostaw i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.
✅ Rolnik miał prawo do wolnej od podatkó i innych obciążeń sprzedaży bezpośredniej oraz do przetwarzania produktów rolnych pochodzących z działalności rolniczej w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym.
✅ Jednostki samorządu terytorialnego wspierały rozwój rolnictwa, w szczególności przez:
☑️ ochronę działalności rolniczej w ramach gospodarki przestrzennej,
☑️ wspieranie krótkich łańcuchów dostaw,
☑️ wspieranie lokalnego przetwórstwa produktów rolnych,
☑️ organizację rynków lokalnych i sprzedaży
bezpośredniej.
✅ Jednostki samorządu terytorialnego organizowały dostępne dla rolników miejsca sprzedaży bezpośredniej w szczególności dla produktów pochodzący z gospodarstw rolnych działających na ich terenie.
✅ Jednostki samorządu terytorialnego mogły tworzyć wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 📑 wspierania rolnictwa.
Kodeks Rolny
 gwarantem rozwoju polskiego rolnictwa i rozwoju Polski.